Ο Σύνδεσμος Έφεδρων Αξιωματικών Νομού Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Α.Ν.Θ.) σας καλωσορίζει στον ιστότοπό του.

 

 

Προκήρυξη Εκλογών 2018

 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Υπουργική Απόφαση: ΦΕΚ 1615/12.08.2008) οι εκλογές για την ανάδειξη μελών των Δ.Σ. των ΣΕΑΝΘ και ΑΠΟΕΑ θα διεξαχθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συνδέσμου μας (Τσιμισκή 78) την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 από ώρα 09:00 έως 16:00. Σε περίπτωση μη απαρτίας των μελών των εφέδρων αξιωματικών του ΣΕΑΝΘ (όπως συνήθως συμβαίνει) θα διεξαχθούν την επόμενη Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Υποψήφιοι κι εκλέκτορες μπορεί να είναι τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη των εφέδρων αξιωματικών του ΣΕΑΝΘ την τελευταία τριετία (2016, 2017 και 2018), τα οποία καλούνται να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους μέχρι την 8η Μαρτίου 2018 κι ώρα 13:00. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται με γραπτή δήλωση (διατίθεται στα γραφεία του ΣΕΑΝΘ) προς τον Πρόεδρο του ΣΕΑΝΘ μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 κι ώρα 13:00.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας ως μέλους του Δ.Σ. του ΣΕΑΝΘ ή ως εκλέκτορας του Δ.Σ. της ΑΠΟΕΑ έχουν τα μέλη, που δεν κωλύονται σύμφωνα με τις περιπτώσεις β, γ και δ της Παραγράφου 1 του Άρθρου 5 του Ν. 1301/1982.

Οι ώρες λειτουργίας Γραμματείας-Λογιστηρίου του ΣΕΑΝΘ είναι κάθε Τρίτη και Πέμπτη 11:00-13:00.

Θεσσαλονίκη, 8 Φεβρουαρίου 2018

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Σταύρακας

Απόσπασμα Πρακτικού 170/7-2-2018