Ο Σύνδεσμος Έφεδρων Αξιωματικών Νομού Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Α.Ν.Θ.) σας καλωσορίζει στον ιστότοπό του.

 

 

Οργάνωση

 

Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Α.Ν.Θ.) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Οι εποπτεύουσες αρχές του είναι: το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κι η Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών Αγωνιστών Θυμάτων κι Αναπήρων Πολέμου (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.). Η Ανωτάτη Πανελλήνια Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών (Α.Π.Ο.Ε.Α.) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου κι ιδρύθηκε το 1982 βάσει του Ν. 1301/1982 - ΦΕΚ 132/Α/29.10.1982. Η έδρα της βρίσκεται στην Αθήνα, καλύπτει ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια κι ανήκει στην εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μέλος της Α.Π.Ο.Ε.Α. αποτελεί ο Σ.Ε.Α.Ν.Θ. βάσει του ιδίου νόμου Ν. 1301/1982 - ΦΕΚ 132/Α/29.10.1982.

Μέλη του Σ.Ε.Α.Ν.Θ. αποτελούν έφεδροι αξιωματικοί και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι προαιρετικά κι ελεύθερα εγγράφονται στο Σύνδεσμο (Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού κι Αεροπορίας). Η έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Π.Ο.Ε.Α. και των Συνδέσμων Εφέδρων Αξιωματικών Νομών (Σ.Ε.Α.Ν.) της Ελληνικής Επικράτειας περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 594/Β/30.09.1992.

Οι Σκοποί των Ενώσεων περιλαμβάνονται στα Άρθρα 19 ως 25 του Κεφαλαίου Γ' του νόμου Ν. 3648/2008 - ΦΕΚ 38/Α/29.02.2008 κι οι αρμοδιότητες των Διοικητικών Συμβουλίων περιγράφονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του ΦΕΚ 594/Β/30.09.1992. Να σημειωθεί ότι το Άρθρο 25 του νόμου Ν. 3648/2008 - ΦΕΚ 38/Α/29.02.2008, που αναφέρεται στα «Γραφεία Υπηρεσίας Εφέδρων Κατά Νομό», έχει καταργηθεί με το Άρθρο 44 του νόμου Ν. 4278 - ΦΕΚ 157/Α/04.08.2014.

Η εκλογή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της Α.Π.Ο.Ε.Α. και των Σ.Ε.Α.Ν. της Ελληνικής Επικράτειας καθώς και των εκλεκτόρων του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Π.Ο.Ε.Α. περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 1615/Β/12.08.2008.

Ο Σ.Ε.Α.Ν.Θ. δεσμεύεται στη συμμόρφωσή του με το νέο Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο (Ν.679/27-4-2016) για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων/Στοιχείων των μελών του.