Ο Σύνδεσμος Έφεδρων Αξιωματικών Νομού Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Α.Ν.Θ.) σας καλωσορίζει στον ιστότοπό του.

 

 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

Υπό κατασκευή η δημοσίευση των οικονομικών απολογισμών του ΣΕΑΝΘ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ βάσει του Ν. 3861/2010.